Välkommen till Kompanion!

Kompanion är modernt verktyg för hemtjänstplanering på nätet, utvecklat för att stötta svenska hemtjänstutförare i en komplex vardag.


Senaste nytt

Kompanion har fått en Kompis!

Göteborgs Stad väljer Kompanion för planering