Kompanion används av kommunala och privata utförare
inom hemtjänst och boenden.

Nedan finns ett urval av våra kunder.