Kompanion används av kommunala och privata utförare
inom hemtjänst och boenden. Nedan finns ett urval av våra kunder.