LOV, logistik och transportarbete – Principer och simuleringar för hemtjänsten

Logistik i hemtjänsten frigör arbetstid samtidigt som kostnader, miljöpåverkan och olycksrisker minskar. Lag om valfrihetssystem (LOV) innebär att kommuner kan införa valfrihet inom hemtjänst. Rapportens simuleringar visar att körsträckorna ökar kraftigt när en eller flera entreprenörer utför delar av insatserna. Om städinsatserna bryts ut blir körsträckorna med bil två till tre gånger så långa. Hur man översätter dessa resultat i andra faktorer eller hur man värderar dessa berörs inte.

Klicka här eller på bilden till vänster för att ladda ned rapporten (pdf).

Logistik inom kommunal verksamhet

Denna rapport består av fem kapitel, som vart och ett ger en viss inblick i en transportintensiv kommunal verksamhet. Avfallsinsamling, hemtjänst, internpost, varudistribution och skolskjuts är alla transportintensiva verksamheter.

Eftersom logistik i de allra flesta fall kan frigöra stora resurser finns det all anledning att undersöka förhållanden och potentialer.

Klicka här eller på bilden till vänster för att ladda ned rapporten (pdf).